İçeriğe geç
Almanya şans kartı almanya fırsat kartı


Almanya Şans Kartı / Almanya Fırsat Kartı: Nitelikli İş Gücü GöçüAlmanya, doktorlar, öğretmenler, yazılımcılar, mühendisler, elektrikçiler ve sağlık çalışanları gibi birçok meslek dalında kalifiye iş gücüne olan ihtiyacını karşılamak zorundadır. Bu durum, özellikle ikinci dünya savaşından sonraki 20 yılda doğan neslin emekli olmasıyla birlikte yaşlanan nüfus ve iş gücü açığının ciddi boyutlara ulaşmasıyla ortaya çıkan bir sorundur. Almanya’da mevcut durumda, her altı meslek dalından birinde yeterli düzeyde kalifiye iş gücü bulunmamaktadır.

Bu iş gücü açığını gidermek amacıyla Almanya, yurt dışından nitelikli iş gücünü çekmek için çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Yapılan araştırmalar, her yıl yaklaşık 400 bin nitelikli göçmene ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Bu sebeple, Almanya nitelikli iş gücünü çekmek için cazip bir hale gelmek için çabalarını sürdürmektedir.

Almanya nitelikli iş gücünü ülkeye çekebilmek için, Alman hükümeti tarafından meclise sunulan ve kabul edilen yeni göç yasası, önemli değişiklikler getirmiştir. Özellikle AB mavi kartı, yeni yasada merkezi bir rol oynamaktadır. AB mavi kartı, Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden gelen ve üniversite eğitimini tamamlamış nitelikli kişilere verilen özel bir oturma izni statüsüdür. Bu değişiklikler 1 Mart 2024 itibariyle yürürlüğe girecektir.

Yeni yasayla neler değişiyor?

Yeni yasaya göre, AB mavi kartıyla Almanya’da iş bulmak için gereken maaş eşikleri önemli ölçüde düşürülecektir. Almanya nitelikli iş gücü vizesi için üniversite mezunlarından istenen asgari yıllık brüt gelir miktarı, mevcut 58.400 Euro seviyesinden 43.800 Euro’ya (ayda 3650 Euro) indirilecektir.

20232024
Aylık: 4.866,00 EuroAylık: 3.650,00 Euro
Yıllık: 58.400,00 EuroYıllık: 43.800,00 Euro
Almanya’da Mavi Kart’la İşe Girmek için Gereken Brüt Maaş Eşikleri

Bu değişiklikle birlikte, nitelikli işçilerin işveren değiştirmeleri, aile birleşimi ve ABD Daimi İkamet İzni alma süreçleri kolaylaşacaktır. Yasa ayrıca, nitelikli işçilerin asıl niteliklerinin dışında bir mesleği icra etmelerine imkan sağlamayı öngörmektedir. Örneğin, bilişim uzmanları için üniversite diploması olmadan da AB mavi kartı alabilme imkanı sunulacaktır.

Almanya Fırsat Kartı / Almanya Şans Kartı Nedir?

Yeni yasa ile birlikte “Almanya Fırsat Kartı / Almanya Şans Kartı” (Chancenkarte) adı verilen bir uygulama da Almanya nitelikli iş gücü vizesi için hayata geçirilecektir. Bu uygulama, en az 2 yıl süreli bir mesleki eğitime veya üniversite diplomasına sahip olan kişilere puan sistemine dayalı bir fırsat sunacaktır. Almanya Fırsat Kartı / Almanya Şans Kartı, yabancı kalifiye çalışanların Almanya’ya iş teklifi olmadan gelerek iş arama ve çalışma fırsatı elde etmelerini sağlayacaktır.

Almanya Fırsat Kartı / Almanya Şans Kartı için Kriterler Nelerdir?

Almanya Fırsat Kartı / Almanya Şans Kartı başvurusu için belirli kriterler arasında

  • Üniversite diploması
  • Mesleki Beceriler
  • İş Deneyimi
  • Yaş
  • Almanya ile Bağlantılar
  • A1 Seviyesi Almanca
  • (varsa) Birlikte Gelecek Eş’in Mesleki Potansiyel

bulunmaktadır. Almanya Fırsat Kartı / Almanya Şans Kartının, göçmenlere deneme çalışması veya yarı zamanlı istihdam gibi imkanlar sunması hedeflenmektedir.

DYC Legal Consultancy olarak Türkiye ve Avrupa ofislerimiz ve profesyonel kadromuz ile sizlere göç hukuku konusunda yasal danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Eğitimde Sağlanacak Kolaylıklar Nelerdir?

Eğitim konusunda da yeni kolaylıklar getirilmektedir. Almanya’ya mesleki eğitim veya yüksek öğrenim amacıyla gelen yabancı öğrencilere, stajyer öğrenci olarak çalışma izni verilecektir. Ayrıca, eğitim yeri arayışı için oturma iznine sahip olma şartı için azami yaş sınırı yükseltilerek kolaylık sağlanacaktır. Oturma izni süresi maksimum 9 aya çıkarılacak ve istihdam ve deneme istihdamına izin verilecektir.

Almanya Nitelikli İş Gücü Göçü

Turist Vizesiyle Almanya’ya Gidip İş Aranabilecek mi?

Almanya nitelikli iş gücü göçü yasasıyla ilgili olarak, geçmişte Almanya’ya girişin her zaman belirli bir amaca yönelik vize ile yapılması gerekmekteydi. Örneğin, Almanya’ya turist vizesiyle giriş yapan ve kısa süre içinde bir iş teklifi alan bir kişi, ülkeden ayrılıp yeni amaç için özel bir vize başvurusunda bulunmak zorundaydı. Ancak yeni yasayla birlikte bu gereklilik ortadan kaldırılmış ve mevcut vize, Almanya’da kalınan süre içinde uygun şekilde değiştirilebilir hale gelmiştir.

Sığınmacılar Ne Tür İmkanlara Kavuşacak?

Önceki düzenlemelerde olduğu gibi, Almanya’daki ikamet yasalarında sığınmacılar için de yeni imkanlar sunulmaktadır. Devam eden sığınmacı işlemleri olan kişiler, mesleki eğitime veya işe başlama olanağı elde edebileceklerdir. Ancak, düzensiz göçü teşvik etmemek amacıyla bu imkan sadece 29 Mart 2023 tarihinden önceki başvurular için geçerli olacaktır.

Almanya Aile Birleşimi Olanakları Nelerdir?

Almanya nitelikli iş gücü göçü yasasıyla birlikte yurt dışından gelen nitelikli çalışanlar için aile birleşimi olanakları da genişletilmektedir. Daha önce sadece eş ve çocuklardan oluşan çekirdek aile, aile birleşimi hakkına sahipken, yeni kabul edilen yasa ile birlikte yabancı bir nitelikli işçinin ebeveynleri de Almanya’ya gelebilecektir.

deneme

Copyright © 2024 Tüm Hakları Saklıdır. DYC Legal Consultancy

dycRGBweb beyaz
error: İçerik korumalıdır.