İçeriğe geç

YABANCILAR VE GÖÇ HUKUKU


DYC Hukuk ve Danışmanlık’ın yabancılar ve göç hukuku alanında sunduğu başlıca hizmetler aşağıdaki gibidir


 • Türkiye’de gayrimenkul edinmek isteyen yabancılar için danışmanlık ve vekaleten iş takip edilmesi
 • Türkiye’de gayrimenkul edinimi ile Türk Vatandaşlığı kazanılması işlemlerinin yürütülmesi
 • Tanıma ve tenfiz gibi yabancılar ve göç hukuku ile ilgili tüm konularda müvekkillerimizin hukuki sorun ve ihtiyaçlarına çözümler getirilmesi
 • Şirketlerin uluslararası yöneticilerinin oturma ve çalışma izinlerinin alınması işlemlerinin yürütülmesi
 • 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve ilgili mevzuatın uygulanmasına ilişkin hukuki hizmetlerin yürütülmesi
 • 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında yabancıların hak ve durumlarına ilişkin danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi
yabancilarhukuku
yabancilar hukuku
 • Türkiye’de ilk defa ikamet izni alacakların, durumlarına ve geliş sebeplerine uygun ikamet izni alabilmeleri için danışmanlık ve vekaleten her türlü işlemlerinin takibinin sağlanması
 • Türkiye’de istihdam edilecek yabancı uyruklu kişilerin kanuni olarak çalışabilmeleri için izlenecek prosedürler hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi ve vekaleten bu işlemlerin yürütülmesi
 • Türk vatandaşlığı iktisap etmek isteyen yabancıların hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi ile vekaleten her türlü iş ve işlemler hakkında danışmanlık ve avukatlık hizmetlerinin yürütülmesi
 • 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununu uygulanmasından kaynaklı idari işlemlere karşı başvuru ve dava süreçlerinin takibi
 • Göç hukukundan kaynaklı olarak ileride meydana gelebilecek itirazların iptaline ilişkin davaların yürütülmesi

Copyright © 2024 Tüm Hakları Saklıdır. DYC Legal Consultancy

dycRGBweb beyaz
error: İçerik korumalıdır.