İçeriğe geç

ÇEREZ POLİTİKASI


ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

AMAÇ

DYC Hukuk ve Danışmanlık ve DYC Legal Consultancy (“Hukuk Bürosu”) olarak çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden (“Çerezler”) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı, başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”, “Kanun”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşbu Aydınlatma Metni’nin amacı, tarafımızca işletilmekte olan internet sitesinin (“Site”) işletilmesi sırasında site kullanıcıları/ziyaretçileri tarafından çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu Aydınlatma Metni’nde sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.

Hukuk Bürosu olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Aydınlatma Metni’nin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel Aydınlatma Metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini işbu Aydınlatma Metni’nin başında bulabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA VE İŞLENME YÖNTEMLERİ

Hukuk Bürosu’nun internet sitesinin işletilmesi sırasında site kullanıcıları/ziyaretçileri tarafından çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel veriler elektronik ortamda otomatik yolla toplanmakta ve elektronik ortamda işlenmektedir.

ÇEREZ KATEGORİLERİ

Aşağıda sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

Zorunlu Çerezler

Belli çerezlerin kullanımı sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin sitemizde oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, sitemizde bir sayfadan diğerine geçişinizde etkin olan oturumunuzun devam etmesini sağlamaktadır.

ÇerezAçıklama
__utmaKullanıcıları ve oturumları ayırt etmek için kullanılır. Çerez, javascript kitaplığı çalıştırıldığında ve mevcut __utma çerezi olmadığında oluşturulur. Google Analytics’e her veri gönderildiğinde çerez güncellenir.
sessionKullanıcı Web tarayıcısını kapattığında silinen bir tanımlama bilgisi. Oturum tanımlama bilgisi geçici bellekte saklanır ve tarayıcı kapatıldıktan sonra saklanmaz. Oturum çerezleri, kullanıcıdan bilgi toplamaz.

İşlevsellik ve Tercih Çerezleri

Bu çerezler sizlerin site üzerindeki tercihlerinizi ve seçimlerinizi hatırlayarak sitemizde sunulan hizmetlerin sizin için kişiselleşmesini sağlamaktadır. Örneğin sitemiz üzerindeki dil seçiminizi veya bir metin okurken seçmiş olduğunuz font boyutunu hatırlamamızı sağlar.

ÇerezAçıklama
1P_JARGoogle tarafından belirlenmiştir. Bu grup, tercihlerinizi ve web sitesi istatistikleri gibi diğer bilgileri hatırlamak ve dönüşüm oranlarını izlemek için benzersiz bir kimlik belirler. Google’ın politikaları https://policies.google.com/technologies/types adresinde görüntülenebilir.
_gaKullanıcıları ayırt etmek için kullanılır.
_gidKullanıcıları ayırt etmek için kullanılır.
eu-lawKVKK onaylarının toplandığı çerezdir.

Hedefleme veya Reklam Çerezleri

Sizlere sitemizde veya sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak için çerezler kullanıyoruz. Ayrıca bazı iş ortaklarımızla sizlere sitemiz dahilinde veya dışında reklam ve tanıtım yapmak için iş birliğine gidebiliriz. Örneğin, sitemizde gördüğünüz bir reklama tıklayıp tıklamadığınızı, eğer reklam ilginizi çektikten sonra o reklam yönlendirdiği sitedeki hizmetten faydalanıp faydalanmadığınızı takip etmek için çerezler kullanılabilmektedir.

ÇerezAçıklama
_gat_gtag_UA_36403011_1Ziyaretçinin göz atma alışkanlıklarını, akışını, kaynağını ve diğer bilgileri analiz etmek için kullanılır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel veriler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 20’nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği şekilde ancak KVK Kanunu’nda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızası ile işlenebilmektedir.

Bu kapsamda Hukuk Bürosu internet sitesinin işletilmesi sırasında site kullanıcıları/ziyaretçileri tarafından çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel veriler amaç ve faaliyetleri kapsamında Kanunda öngörülen hallerde açık rıza aranmaksızın ve ilgili kişinin işlenmektedir.

Bu doğrultuda Hukuk Bürosu internet sitesinin işletilmesi sırasında site kullanıcıları/ziyaretçileri tarafından çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilere ilişkin hukuki sebepler aşağıdaki şekildedir.

 ÇEREZLERİN KULLANILMA AMAÇLARI

Hukuk Bürosu olarak, sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:

 • Sitenin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek.
 • Siteyi analiz etmek ve sitenin performansını arttırmak. Örneğin, sitenin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, siteyi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması
 • Sitenin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, siteyi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması
 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE KİŞİSEL VERİ PAYLAŞIMI

Hukuk Bürosu internet sitesinin işletilmesi sırasında site kullanıcıları/ziyaretçileri tarafından çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel veriler, Hukuk Bürosu tarafından belirlenen yetki matrisi ile yalnızca yetkili personelin erişimine açık olan sistemlerde muhafaza edilmektedir. Hukuk Bürosu tarafından veri güvenliğinin sağlanması için KVKK Kanunu’nun öngördüğü şekilde gerekli ve yeterli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Bu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel verileriniz, yalnızca talep halinde verileri talep etmeye hukuken yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir. Bunun dışında üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Hukuk Bürosu tarafından işlenen kişisel veriler, ilgili kanunlarda ve mevzuatta öngörülen süre boyunca saklanmaktadır. Bu kapsamda; Hukuk Bürosu tarafından, Hukuk Bürosu’nun Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilmekte ve bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılmaktadır. Kanuni bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya ilgili kişinin başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile Hukuk Bürosu’nun Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda imha edilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ USULLERİ

Hukuk Bürosu tarafından başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası olmak üzere ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak işlenen kişisel veriler KVK Kanunu’nun 7’nci maddesi hükmü gereğince; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Hukuk Bürosu tarafından alınacak karar ile, Hukuk Bürosu tarafından belirlenen Kişisel Veri İmha Politikasına uygun olarak periyodik imha süreçlerinde veya ilgili kişinin talebi üzerine silinmekte, yok edilmekte veya anonim hâle getirilmektedir.

Hukuk Bürosu tarafından kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesi; kişisel verilerin fiziksel olarak yok edilmesi, varsa yazılımdan güvenli yöntemlerle silinmesi ve gerekmesi halinde uzmanlar tarafından güvenli şekilde bir daha kurtarılamayacak şekilde silinmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Hukuk Bürosu tarafından kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin olarak diğer kanunlarda yer alan hükümler ile KVK Kurulu tarafından yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar da göz önüne alınmaktadır.

ÇEREZ KONTROLÜ

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI VE HAKLARIN KULLANILMASINA DAİR BAŞVURU YÖNTEMİ

İlgili Kişinin Hakları

KVK Kanunu’nun 11’inci maddesi gereği kişisel verileri işlenen ilgili kişi;

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde, bunların düzeltilmesi ile KVK Kanunu’nun öngördüğü çerçevede kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesi taleplerinin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktadır.

Başvuru Araçları

Kişisel veri sahiplerinin KVK Kanunu’ndan doğan haklarına ilişkin başvurularının, KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesine uygun bir biçimde aşağıda belirtilen yöntemler ile tarafımıza iletilmesi gerekmektedir:

Başvuru YöntemiBaşvuru Yapılacak AdresBaşvuruda Gösterilecek Bilgi
Şahsen Başvuru (Başvuru sahibi bizzat gelerek ıslak imzalı başvuru formunu kimliğini tevsik edici belge ile sunmalıdır.)Mustafa Kemal Mahallesi Tepe Prime A Blok No:18 Çankaya/AnkaraZarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter Vasıtası ile BaşvuruMustafa Kemal Mahallesi Tepe Prime A Blok No:18 Çankaya/AnkaraTebligat zarfının üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Elektronik Posta Adresi ile Başvuru (Bu başvuru yöntemi, yalnızca Hukuk Büromuz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz ile kullanılabilir.)[email protected]E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Başvuruda yer alan talepler, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır ve sonuç yazılı olarak ya da elektronik ortamda başvuru sahibine bildirilecektir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret başvuru sahibinden talep edilerek alınacaktır.

Hukuk Bürosu tarafından, yapılan başvuru ve talebin haklı görülmesi halinde gereği gecikmeksizin yerine getirilecektir. Yapılan başvuru ve talebin reddi halinde ise, ret gerekçesi ilgili kişiye başvuru ve talep dilekçesinde belirtildiği şekilde yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Hukuk Bürosu tarafından başvuru ve talebin reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde, ilgili kişinin başvuru ve talep cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı vardır.

VERİ SORUMLUSU KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 

İşbu Aydınlatma Metni, Türkiye’de kurulu ve aşağıda bilgileri verilen DYC Hukuk ve Danışmanlık tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla ilgili kişisel veri sahibi kişilere hitaben düzenlenmiştir. 

 • Ticari Unvan   : DYC Hukuk ve Danışmanlık
 • Adres              : Mustafa Kemal Mahallesi Tepe Prime A Blok No:18 Çankaya/Ankara
 • Telefon No      : +90 (312) 911 90 65
 • E-Mail Adresi : [email protected]

Copyright © 2024 Tüm Hakları Saklıdır. DYC Legal Consultancy

dycRGBweb beyaz