İçeriğe geç

SAĞLIK HUKUKU


DYC Legal Consultancy’nin sağlık hukuku alanında sunduğu başlıca hizmetler aşağıdaki gibidir


 • Arabuluculuk ve uzlaşma dosyalarında taraf temsilinin sağlanması
 • Sağlık kuruluşunun Türk Sağlık Hukuku standartlarına uygunluğunun takip edilmesi
 • Hastaneler için tıbbi danışmanlık hizmetlerinin sağlanması
 • Aydınlatılmış onam formalarının sağlık hukukuna uygun olarak hazırlanması
 • Sağlık çalışanlarına sağlık hukuku alanında eğitim verilmesi
 • Hastaneler, doktorlar ve diğer sağlık personelleri için medikolegal savunma hizmetinin sağlanması
 • Malpraktis davalarının yürütülmesi
 • Sağlık hukukuna ilişkin idari başvuru süreçlerinin yürütülmesi
 • Mesleki sorumluluk sigortası poliçe şartlarının belirlenmesine ilişkin hukuki destek sağlanması
 • Sigorta şirketlerine karşı açılan rücu davalarının yürütülmesi
 • İhmali olan sağlık çalışanlarına karşı rücu davalarının yürütülmesi
Health Law

Copyright © 2024 Tüm Hakları Saklıdır. DYC Legal Consultancy

dycRGBweb beyaz