İçeriğe geç
hollanda iş hukuku


Hollanda İş Hukuku (2024)

Hollanda iş hukuku ve Hollanda işçi hakları oldukça kapsamlı bir şekilde düzenlenmiştir. Birçok ülkeye kıyasla Hollanda iş hukuku, çalışanları büyük ölçüde korumaktadır.Hollanda İş Hukuku

Hollanda iş hukuku veya hollanda işçi hakları en geniş anlamıyla iş ilişkilerini ele alır. Bu işveren ve çalışan arasındaki iş ilişkisi olabileceği gibi, örneğin bir serbest meslek sahibiyle yapılan sözleşmeleri de içerebilir. Farklı (uluslararası) yasal düzenlemeler ve diğer mevzuata bağlı olarak iş hukuku karmaşık ve geniştir. Ayrıca, toplumsal gelişmelere uyum sağlamak için sürekli olarak gelişir. Çalışan ve işveren, ya da serbest meslek sahibi ve müşteri olarak hukuki tavsiyenin uygun olduğu farklı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Hollanda iş hukuku avukatı kapsamında hizmet veren DYC LEGAL CONSULTANCY olarak size uygun ve sağlam hukuki tavsiye ve destek sağlamak için buradayız. Ancak bizden erken tavsiye almanız durumunda daha hızlı ve efektif bir biçimde anlaşmazlıkları çözebiliriz. Hem işverenlere hem de çalışanlara destek olduğumuz konular şunlardır:

 • Fesih ile ilgili anlaşmazlıklar, özellikle derhal fesih durumları
 • Yapılanma ve işten çıkarma (ve/veya toplu işten çıkarmalar)
 • Uzlaşma anlaşmaları
 • Tazminat ödemeleri
 • Hastalık izni sırasındaki karşılıklı haklar ve yükümlülükler
 • İş sözleşmelerinin hazırlanması
 • Rekabet etmeme maddeleriyle ilgili anlaşmazlıklar
 • Yetersiz performans
 • DBA Act (Deregulation Assessment of Employment Relationship Act)
 • WAADI (Labour Allocation by Intermediaries Act)

Hollanda İş Hukuku Avukatı

Hollanda iş hukuku avukatı kapsamında hizmet veren DYC LEGAL CONSULTANCY olarak bahse konu uyuşmazlıkları pragmatik bir şekilde ele alıyor, müvekkillerimizin hukuki sorunlarına önemle yaklaşıyoruz. Hollanda iş hukuku anlaşmazlıklarında sonuç odaklı, ulaşılabilir ve gerçekçiyiz. Danışmanlık sürecinde, doğru hukuki temelden yola çıkarak arzu edilen sonuca ulaşmak için hangi yolu seçeceğimize birlikte karar veriyoruz. Her şeyden önemlisi, sizi her adımda bilgilendiriyoruz.


DYC Legal Consultancy olarak, Hollanda Kanunları kapsamındaki sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi ve bu konu ile ilgili sorun yaşayan expat müvekkillerimizin işbu sorunlarının çözüme kavuşturulması konusunda hukuki destek sağlamaktayız.


hollanda iş hukuku

İş Hukuku Neden Önemlidir?

Hem işçiler hem de işverenler için hollanda iş hukuku bilgisi önemlidir. Örneğin, işveren sizi işten çıkartmak isteyebilir. Bu durumda ne olur? İşveren sizi rastgele işten çıkarabilir mi? Veya birkaç ay boyunca hastaysanız ve çalışamıyorsanız, maaşınız ödenmeye devam eder mi? İşten çıkarma hukuku bilgisi, iş hukukunun bir parçası olan, ama aynı zamanda hastalık durumunda da uygulanacak kurallar hakkında bilgi sahibi olmak hayati önem taşır!

İş hukuku, işveren ve işçi arasındaki ilişki ile ilgili hak ve yükümlülükleri düzenler. Bir işçi, belirli bir süre boyunca, belirli bir ücret karşılığında çalışmak üzere bir iş sözleşmesi ile bir işverene kendini bağlar. Bu hukuki ilişki sırasında sorunlar ortaya çıkarsa, Hollanda iş hukuku avukatı kapsamında hizmet veren DYC LEGAL CONSULTANCY ile iletişime geçmeniz faydanıza olur. Durumunuzu sizinle birlikte gözden geçirecek ve size uygun tavsiyelerde bulunacağız. Eğer iş hukuku avukatının devreye girmesi gereken bir durum varsa, sizin menfaatleriniz doğrultusunda yardımcı olacağız.

Kanunlar ve Kurallar

Medeni Kanunun 7. Kitabı 10. Bölümü

Hollanda iş hukukunun en önemli kuralları Medeni Kanun’da yer alır. Medeni Kanunun 7. Kitabı 10. Bölümü iş hukuku kurallarını içerir. İş sözleşmesi, hem işverenlerin hem de işçilerin uymak zorunda olduğu hak ve yükümlülükleri içerir.

1945 İş İlişkileri Olağanüstü Kararnamesi UWV aracılığıyla işten çıkarma kuralları 1945 İş İlişkileri Olağanüstü Kararnamesi’nde belirtilmiştir. UWV aracılığıyla bir işten çıkarma prosedürü, bir veya daha fazla işçinin işten çıkarılması için UWV’den izin istenmesi anlamına gelir. Bu kararname, işten çıkarmak için işverenin bir izne ihtiyacı olduğunu belirtir.

 • İş sözleşmesi (m. 7:610 DCC)
 • iş kapsamının yasal varsayımı (m. 7:610b DCC)
 • iyi bir işveren olma (m. 7:611 DCC)
 • deneme süresi (m. 7:652 DCC)
 • iş sözleşmesinin içeriği (m. 655 DCC)
 • fesih yasakları (m. 7:670 DCC)
hollanda iş hukuku iş sözleşmeleri

1945 İş İlişkileri Olağanüstü Kararnamesi

UWV aracılığıyla işten çıkarma kuralları 1945 İş İlişkileri Olağanüstü Kararnamesi’nde belirtilmiştir. Hollanda iş hukuku’na göre UWV aracılığıyla bir işten çıkarma prosedürü, bir veya daha fazla işçinin işten çıkarılması için UWV’den izin istenmesi anlamına gelir. Bu kararname, işten çıkarmak için işverenin bir izne ihtiyacı olduğunu belirtir.

Eşit Muamele Yasası

Anayasa ayrımcılığın yasaklandığı bir hükümle başlar. Ardından bu yasağın ayrıntılı olarak ele alındığı bir dizi yasa kabul edilmiştir. Hollanda iş hukuku’nda, işverenin farklı tipte işçilerle çalışmak zorunda olması nedeniyle, ayrımcılık konusundaki belirli kurallara uyması önemlidir. Aşağıdaki yasalar bu nedenle işveren için önemlidir:

 • Çalışma Saatleri Ayrım Yasası
 • Sabit ve Süresiz Zaman Ayrım Yasası
 • Genel Eşit Muamele Yasası
 • Kadın ve Erkeklerin Eşit Muamele Görmesi Yasası
 • Yaş Temelinde Eşit Muamele Yasası
 • Engellilik veya Kronik Hastalık Temelinde Eşit Muamele Yasası

Asgari Ücret ve Asgari Tatil Ücreti Yasası

Hollanda iş hukuku’nda bu yasa, asgari ücret ve asgari tatil ücreti hakkında gereklilikleri belirler. İşveren, 22 yaşından emeklilik yaşına kadar olan çalışanlara en az asgari ücreti ödemelidir.


DYC Legal Consultancy olarak, Hollanda İş Kanunu kapsamındaki sorunlarınızın çözüme kavuşturulması konusunda hukuki destek sağlamaktayız.


Toplu İş Sözleşmeleri Yasası

Hollanda iş hukuku’nda bir toplu iş sözleşmesi, aynı zamanda bir toplu iş sözleşmesi olarak da bilinir, bir veya daha fazla işveren veya işveren örgütü ile çalışan örgütleri (örneğin sendikalar) arasında bir kolektif anlaşmadır. Bu, istihdam koşulları hakkında anlaşmaları içerir. Toplu İş Sözleşmesi Yasası, bir Toplu İş Sözleşmesinin ne içerdiğini ve kimin tarafından yapılabileceğini düzenler.

Çalışma Saatleri Yasası

Hollanda iş hukuku’nda Çalışma Saatleri Yasası, çalışanların bir dönemde ne kadar süre çalışabileceği ve ne zaman ara verme hakkına sahip olacağı konusundaki kuralları belirler. Bu kurallar bir işveren için çalışan herkese uygulanır. Stajyerler ve geçici işçiler de dahildir. Küçükler için farklı kurallar geçerlidir.

Çalışma Koşulları Yasası

Hükümet bu yasa aracılığıyla işle ilgili kazaları ve hastalıkları önlemek istemektedir. İşte bu yüzden, aynı zamanda Çalışma Koşulları Yasası olarak da bilinen bu yasa, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak için şirketlerin uygun koşulları yerine getirmesini düzenler.

hollanda iş hukuku iş sözleşmeleri

İş ve Bakım Yasası (WAZO)

Hollanda iş hukuku’nda bu yasa, çalışanların hak kazandığı izin düzenlemeleri hakkındadır. Aşağıdaki önemli konular ele alınmıştır:

 • ebeveyn izni
 • kısa ve uzun dönemli bakım izni
 • acil izin
 • evlat edinme izni
 • doğum izni
 • hamilelik ve doğum izni

Dengeli İşgücü Piyasası Yasası (WAB)

Dengeli İşgücü Piyasası Yasası, 1 Ocak 2020’de yürürlüğe girmiştir. Bu yasa önemli değişiklikler getirir. WAB, işverenler için süresiz bir iş sözleşmesini çok daha çekici hale getirmelidir. Hükümet, esnek işgücünü daha az esnek ve daha az cazip hale getirmek istemektedir. Aynı zamanda, işten çıkarma hukuku da değiştirilmiştir. İşverenler artık kümülatif bir gerekçe ileri sürebilirler. Örneğin, WAB, farklı kategorilere ayrılabilecek bir dizi yeni önlem içerir.


Hollanda iş sözleşmesi, çalışma hukuku, Hollanda iş kanunu, Hollanda çalışma koşulları, işçi hakları Hollanda, işveren yükümlülükleri, işçi hakları sözleşmesi, işçi hakları Hollanda, iş hukuku danışmanlığı, Hollanda işçi sendikaları, Hollanda iş hukuku avukatı, Hollanda iş ilişkileri, işe alım prosedürleri, işveren iş sözleşmesi, işçi iş sözleşmesi, işveren hakları ve yükümlülükleri, iş hukuku danışmanı Hollanda, Hollanda iş sözleşmesi örnekleri, iş hukuku ihlalleri, işçi tazminatı Hollanda. İş hukuku, Türkiye’de işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen ve çalışma hayatını dengelemeyi amaçlayan önemli bir hukuk dalıdır. İş hukuku, işçilerin haklarını ve korunmasını, işverenlerin ise yükümlülüklerini belirleyen yasalar ve yönetmelikler üzerine kurulmuştur. Bu düzenlemeler, işçi ve işveren arasında adil ve dürüst bir ilişki sağlamayı, iş gücü piyasasındaki istikrarı ve güveni güçlendirmeyi hedefler.Türkiye’de iş hukuku, çalışma koşulları, ücret düzenlemeleri, işçi sendikaları ve grev gibi konuları kapsar. İşverenlerin iş sözleşmelerini düzenlerken işçilerin temel haklarını gözetmeleri gerekmektedir. Çalışma saatleri, ücret ödemeleri, yıllık izin ve iş sağlığı güvenliği gibi hususlar, iş hukuku tarafından detaylı bir şekilde düzenlenmiştir.İşçiler, işverenleriyle eşit bir konumda değildir ve çoğu zaman işveren tarafından belirlenen koşulları kabul etmek zorunda kalırlar. Bu nedenle, iş hukuku işçilere adil bir muamele sağlamak ve haklarını korumak amacıyla vardır. İşverenler ise işçi haklarına saygı göstermeli ve yasalara uygun bir şekilde hareket etmelidir. İşverenler, işçi haklarına saygı göstermeli ve yasalara uygun bir şekilde hareket etmelidir. İşverenler, işçilerin sendika kurma ve toplu pazarlık yapma haklarına da saygı göstermelidir.iş hukuku aynı zamanda işçi işten çıkarmalarını da düzenler. İşverenler, işten çıkarmalarıyla ilgili yasal prosedürleri takip etmeli ve işçi haklarına saygı göstermelidir. Tersine, işçiler de işverenlerine sadakatle çalışmalı ve işyerinde dürüstlük ve güvene dayalı bir çalışma ortamı yaratmalıdır. Sonuç olarak, iş hukuku Türkiye’de işçi ve işveren arasındaki dengeyi sağlayarak adil ve güvenilir bir çalışma ortamı oluşturmayı amaçlar. İşçilerin temel haklarını koruyarak ve işverenlerin yasal düzenlemelere uygun davranarak çalışma hayatında harmoniyi sağlamak için iş hukuku önemli bir rol oynamaktadır. Bu şekilde, işçi ve işverenler arasındaki ilişkilerin sağlamlaştığı bir toplum inşa edilirken ekonomik istikrar ve sosyal refah da desteklenmiş olur. hollanda iş hukuku, Hollanda iş hukuku avukatı, Hollanda iş hukuku avukatı, hollanda işçi hakları, hollanda iş güvencesi, hollanda çalışan hakları

Copyright © 2024 Tüm Hakları Saklıdır. DYC Legal Consultancy

error: İçerik korumalıdır.