İçeriğe geç

İCRA VE İFLAS HUKUKU

DYC Hukuk ve Danışmanlık’ın icra iflas hukuku alanında sunduğu başlıca hizmetler aşağıdaki gibidir:

 • Fatura vb. alacaklardan kaynaklı icra takiplerinin yürütülmesi
 • Çek, bono (emre yazılı senet), poliçe gibi kambiyo senetlerden kaynaklı icra takiplerinin yürütülmesi
 • Özellikle alacağını önceden bir teminata bağlayarak riski en aza indirmek isteyen şirketlerin ipotek sözleşmelerinin hazırlanması, tapu nezdinde ipotek işlemlerinin yürütülmesi
 • Muaccel olan borçlara yönelik ipotek takiplerinin yapılması ve ipoteğin paraya çevrilerek alacağın tahsil edilmesi
 • İtirazın iptali davalarının yürütülmesi
 • İtirazın kaldırılması davalarının yürütülmesi
 • Mal kaçıran borçlulara karşı tasarrufun iptali davalarının yürütülmesi
 • Menfi tespit davalarının yürütülmesi
 • İstirdat davalarının yürütülmesi
 • Kıymet takdirine itiraz davaların yürütülmesi
 • Usulsüz yapılan icradaki ihale işlemlerine ilişkin ihalenin feshi davalarının yürütülmesi
 • İhtiyati haciz davalarının yürütülmesi
ICRA VE IFLAS HUKUKU

Copyright © 2024 Tüm Hakları Saklıdır. DYC Legal Consultancy

dycRGBweb beyaz
error: İçerik korumalıdır.