İçeriğe geç

MİRAS HUKUKU

DYC Hukuk ve Danışmanlık’ın miras hukuku alanında sunduğu başlıca hizmetler aşağıdaki gibidir

 • Veraset ilamının alınmasına ilişkin hukuki süreçlerin yürütülmesi
 • Terekenin tespitine ilişkin hukuki süreçlerin yürütülmesi
 • Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) nedeni ile iptal davalarının yürütülmesi
 • Vasiyetnamenin açılması davalarının yürütülmesi
 • Vasiyetnamenin iptali davalarının yürütülmesi
 • Tenkis davalarının yürütülmesi
 • İzale-i şüyuu (miras ortaklığının giderilmesi) davalarının yürütülmesi
 • Vasiyetname hazırlanmasına ilişkin hukuki süreçlerin yürütülmesi
Portrait of happy family relaxing in autumn forest
elderly couple holding hands 1
 • Terekeye temsilci atanmasına ilişkin hukuki süreçlerin yürütülmesi
 • Tereke temsilcisi sıfatıyla tereke işlemlerinin takip edilmesi ve terekenin paylaştırmanın yapılması
 • Mirasın reddi davalarının yürütülmesi
 • Mirastan feragat sözleşmesinin hazırlanması
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi hazırlanması
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesinden doğan davaların yürütülmesi

Copyright © 2024 Tüm Hakları Saklıdır. DYC Legal Consultancy

dycRGBweb beyaz
error: İçerik korumalıdır.