İçeriğe geç

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU


İşçi ile işveren arasındaki hukuki uyuşmazlıklarda ispat yükü işverene yüklenmiş durumdadır. Bu nedenle, işçi ile işveren arasındaki iş ilişkisinin, iş başvuru sürecinden başlayarak iş ilişkisinin sona erdiği ana kadar iyi yönetilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, işverenler, çalışanlara ödedikleri yüklü alacak kalemleri ve tazminatlar nedeniyle büyük riskler ile karşı karşıya kalmaktadır.


DYC Hukuk ve Danışmanlık’ın bu riskleri iyi yönetmek adına sunduğu başlıca hizmetler aşağıdaki gibidir:

Labor Law
 • Düzenli iş hukuku danışmanlık hizmetlerinin sunulması
 • İş hukuku uyuşmazlıkları kapsamında risk yönetimi hizmetlerinin sunulması
 • Arabuluculuk süreçleri, iş mahkemeleri ve yüksek mahkemelerde müvekkillerimizin temsili kapsamında avukatlık hizmetleri sunulması
 • Ara denetimler ile sürecin mevzuata uygun yürütülüp yürütülmediğinin kontrol edilmesi
 • İşe girişten iş sözleşmelerinin sonlandırılmasına kadar olan süreçte müvekkillerimize gerekli her türlü hukuki desteğin sağlanması
 • Özlük dosyalarının oluşturulmasında işverene destek sağlanması
 • Şirkete özgü gerekli tüm hukuki dokümanların (iş sözleşmeleri, personel yönetmelikleri, disiplin yönetmelikleri, görev tanımları, organizasyon şeması, talimat vb. evraklar) hazırlanması, uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması
 • İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının takip edilmesi
 • Asıl işveren-alt işveren ilişkine dair uygulamaların takip edilmesi
 • Sendikal faaliyetler, toplu iş sözleşmesi işlemleri gibi şirket uygulamalarını iş ve sosyal güvenlik hukuku açısından yerleşik stratejisinin incelenmesi
 • İşyerinde mevzuatta öngörülen istihdama yönelik (SGK, İŞKUR, KOSGEB vb.) teşviklerden yararlanma durumunun tespit edilmesi
 • Çalışanlarla ilgili icra müdürlüklerinden gelen haciz yazılarını cevaplanması ve süreci takip edilmesi
 • Yabancı çalışanlar için çalışma ve oturma izinlerinin yürütülmesi
is ve sosyal guvenlik hukuku 1

Copyright © 2024 Tüm Hakları Saklıdır. DYC Legal Consultancy

dycRGBweb beyaz
error: İçerik korumalıdır.