İçeriğe geç
kişsiel verilerin korunması kanunu nedir ve neden önemlidir

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu KVKK’nın Önemi ve Gerekliliği

İçerik Listesi

KVKK & GDPR Avukatı Danışmanlık Hizmeti


kişisel verilerin korunması kanunu kvkk gdpr

DYC Hukuk ve Danışmanlık’ın kurucusu olan Av. Derya Yurteri Çetin, Avrupa Birliği’nde sayılı kişinin sahip olduğu Data Protection Officer (DPO) unvanına sahip olup, bunun yanında ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi ve ISO/IEC 27701:2019 Kişisel Veri Yönetim Sistemi Baş Denetçi sertifikalarına sahiptir.


 • KVKK/GDPR check-listi (kontrol listesi) ile risk analizinin gerçekleştirilmesi
 • Risk analizini takiben, Şirket’in yol haritasını belirleyecek nitelikte olan rapor sunumunun gerçekleştirilmesi ve aksiyon listesinin oluşturulması
 • Şirket’e özgü olarak kişisel veri envanteri oluşturulması
 • Kişisel veri envanterlerinin data analizinin gerçekleştirilmesi ile genel nitelikli ve özel nitelikli kişisel verilerin ayrımının yapılması
 • VERBİS’e kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi
 • Kişisel verilerin korunması komitesinin oluşturulması
 • Politikaların, aydınlatma ve açık rıza metinlerinin oluşturulması
 • Saklama ve imha süreçlerinin yürütülmesi
 • Kişisel veri sahibi başvuru formlarının düzenlenmesi ve işbu başvuru formlarına nasıl cevap verileceğine ilişkin süreçlerinin yürütülmesi
 • Veri sorumlusu ile veri işleyen arasında veri aktarımına ilişkin gizlilik sözleşmelerinin ve veri aktarım taahhütnamelerinin oluşturulması
 • Yurt dışına veri aktarımına ilişkin sözleşmelerin oluşturulması
 • Şirket politikalarının kişisel verilerin korunmasına uyum çerçevesinde revize edilmesi
 • Kişisel verilerin korunması ile ilgili olarak kurum içi kültürünün oluşturulabilmesi için başta KVKK/GDPR komitesinde yer alan kişiler olmak üzere kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili her türlü faaliyette bulunan kişilere yönelik eğitimlerin düzenlenmesi
 • Sözleşmelerin kişisel verilerin korunmasına uyum çerçevesinde revize edilmesi
 • Kişisel verilerin korunması adına tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması
 • Veri sorumluları arasında veri aktarımına ilişkin gizlilik sözleşmelerinin oluşturulması.
kişisel verileri koruma kurulu

DYC Hukuk ve Danışmanlık’ın bu kapsamda sunduğu başlıca hizmetler şöyledir :

 • Uyum projesinin tamamlanmasının ardından KVKK/GDPR sürecinin periyodik olarak takibini ve denetimini gerçekleştirmek
 • Mevzuat kapsamında meydana gelebilecek yeniliklere ve değişikliklere ilişkin olarak KVKK/GDPR sürecinin revizyonunu sağlamak
 • Kişisel verilerin korunması komitesinin düzenleyeceği toplantılara başkanlık etmek
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile hukuki yazışma süreçlerini takip etmek
 • Veri sahipleri tarafından gerçekleştirilecek olan başvuruları cevaplamak

Copyright © 2024 Tüm Hakları Saklıdır. DYC Legal Consultancy

error: İçerik korumalıdır.