İçeriğe geç
hollanda miras hukuku


Hollanda Miras Hukuku (2024)Hollanda miras hukuku’nda mirasçıların belirlenmesindeki en önemli etken, vasiyetnamedir. Hollanda miras hukukuna göre 16 yaşından büyük herkes vasiyetname düzenleyebilmektedir.

Eğer bir vasiyetname söz konusu değilse mirasçıların kim olduğu kanun tarafından belirlenmektedir. Buna göre vasiyetnamenin olmaması durumunda mirasta hak sahibi olan ilk grup, eşler ve akrabalar ya da kayıtlı partnerlerdir.

Hollanda Miras Hukukunda Yasal Bölünme

Hollanda miras hukukuna göre, vefat eden muris evliyse ya da murisin kayıtlı bir partneri varsa ve kişinin bir vasiyeti yoksa kayıtlı eş/partner tek varis olarak kabul edilmektedir. Ancak murisin çocuğu ya da çocukları var ise varis olan eşten/partnerden para talebinde bulunabilmektedir. Bu taleple birlikte miras, yasal bölünme adı verilen bir sürece uğrar ve hak sahipleri arasında dağılır.

Hollanda Miras Hukukunda Vasiyetname ve Hollanda Vasiyetname Düzenleme

Hollanda miras hukukuna göre 16 yaşından büyük herkes vasiyetname düzenleyebilmektedir. Vasiyetname düzenlemek mirasın yasal bölünmeye uğramasını engellemektedir.

Hollanda’da yasal geçerliliği olan bir vasiyetname nasıl düzenlenir?

 • Notere gidilir.
 • Ölüm durumunda kişisel mal varlığının dağılımıyla ilgili vasiyet notere aktarılır.
 • Noter, kişisel beyanınızı yazarak bir vasiyetname hazırlar ve vasiyetnameniz, “Merkezi Vasiyetname Sistemi”ne eklenir.
 • Ölümünüzden sonra aileniz herhangi bir vasiyet bırakıp bırakmadığınızı öğrenebilir.

Vasiyetname Düzenlemek Ne İşe Yarar?

Hollanda miras hukukuna göre Hollanda mirasçıların araştırılması aşamasında ilk kriter bir vasiyetnamenin olup olmadığıdır. Hollanda noter makamlarına kaydedilmiş bir vasiyetname varsa mirasçıların belirlenmesinde bu belge esas alınır.

Hollanda miras hukukuna göre, vasiyetname, vasiyet bırakan kişinin aşağıdaki taleplerinin ölümünden sonra yerine getirilmesini sağlar:

 • Çocuğunu mirastan mahrum bırakmak
 • Aile üyelerini mirastan mahrum bırakmak
 • Kayıtlı olmayan partnerini yasal mirasçı yapmak
 • Mirasın hayır işlerine bağışlanmasını sağlamak
 • Mirasın herhangi bir kişiye devredilmesini sağlamak
 • Bu talepler doğrultusunda vasiyetname hazırlanmazsa kişinin mirasçıları ilgili kanunda yer alan kriterler doğrultusunda belirlenir.

Hollanda Miras Hukukunda Meşru Kısım

Hollanda miras hukukuna göre vasiyetin içeriğine bakılmaksızın birkaç mirasçının mirastan sabit bir miktar alma hakkı vardır. Bu uygulamaya meşru kısım denir.

Hollanda miras hukukuna göre Mirasçının çocukları ve çocukları ölürse torunları, bu uygulama kapsamında mirasta hak sahibidir. Hatta kişiler ölmeden önce çocuklarının mirasçı olmadığını ve mirastan mahrum bırakılması gerektiğini vasiyetnamelerine ekletseler bile çocukların Hollanda miras davası açma ve miras talep etme hakkı vardır.

Hollanda Mirasçılık Belgesi Çıkartma

Mirasçılık belgesi ya da veraset ilamı, mirasçıların miras üzerindeki hakkını belirlemeye yarayan belgedir. Bu belgede kişinin bir vasiyetinin olup olmadığı ve mirasçıların kimler olduğu yazar.

Bu belgeyi istemeye yetkisi olan kişiler şunlardır:

 • Ölen kişinin mirasçılarının kim olduğunu bilmekle ilgilenen herkes
 • Vefat eden kişinin mirasında menfaati olan kişiler
 • Tasfiye memuru

Hollanda’da veraset ilamı, yerel bir noterden temin edilebilir. DYC Hukuk ve Danışmanlık veraset ilamının temin edilmesi konusunda uzman kadrosu ile hizmet vermektedir.


Hollanda’da Miras İntikal Vergisi

Hollanda miras hukukuna göre Hollanda’da miras intikal vergisi miktarı, mirasın değerine ve bu vergiyi ödeyecek kişinin mirası bırakan kişiyle olan ilişkisine bağlıdır. Herkes belirli bir miktara kadar miras intikal vergisinden muaftır. Ancak mirasın değeri muafiyet tutarını aşıyorsa aşan miktar için miras intikal vergisi ödenir.

Yani daha açık şekilde bahsetmek gerekirse Hollanda’da miras intikal vergisi şöyle belirlenir:

Önce mirastan muafiyet tutarı çıkartılır.

Kalan miktara (eğer kalıyorsa) aşağıda yüzdelik oranlarını verdiğimiz miras intikal vergisi uygulanır.

Buna göre 2022 yılı muafiyet tutarları şöyledir:

Eş, kayıtlı partner ve birlikte yaşayan partner için€ 680.645
Çocuk, koruyucu çocuk ve üvey çocuk için€ 21.559
Engelli çocuk*€ 64.666
Torun€ 21.559
Torun çocuğu€ 2.274
Ebeveyn**€ 51.053
* Belirli kriterler söz konusudur.
** Her iki ebeveyn de mirasçıysa muafiyet tutarı değişmez.

Bu muafiyet tutarlarını aşan miktarlar için uygulanan miras intikal vergisi oranları 2022 yılında şöyledir:

 • Mirasın değeri € 130.424’ya kadarsa:
Eş, partner, çocuklar için%10
Torunlar için%18
Kardeşler ve ebeveynler için%30
 • Mirasın değeri € 130.424’dan fazlaysa:
Eş, partner, çocuklar için%20
Torunlar için%36
Kardeşler ve ebeveynler için%40

DYC Hukuk ve Danışmanlık, tüm bu prosedürleri Avrupa’daki ve Türkiye’deki ofisleri ile sizin adınıza çözüme kavuşturmaktadır. Ayrıca talebiniz üzerine miras kalan mülkün yönetimi, gayrimenkulün satışı ve gayrimenkul satışından elde edilen paranın banka hesabınıza aktarılması vb. hizmetleri de sağlamaktadır.

Konuyla ilgili linkler:

deneme

Copyright © 2024 Tüm Hakları Saklıdır. DYC Legal Consultancy

dycRGBweb beyaz
error: İçerik korumalıdır.