İçeriğe geç
yüksek nitelikli göçmen highly skilled migrant iş değiştirme sözleşme


Yüksek Nitelikli Göçmen’lerin İşveren Değiştirmesi ve Yüzde Otuz (%30) Kuralı (Hollanda)

Hollanda’daki yüksek nitelikli göçmenler (Highly Skilled Migrant), çalışma ve oturma izinlerini korumak koşuluyla işverenlerini değiştirebilirler. Eski işverenin değişiklikleri Göç ve Vatandaşlık İdaresi’ne bildirilir ve yeni işverenin yüzde 30 kuralına yeniden başvurması gereklidir.Hollanda’da Yüksek Nitelikli Göçmenlerin İşveren Değiştirmesi

Hollanda’da “Yüksek Nitelikli Göçmen” (“Highly Skilled Migrant”) olarak bulunan göçmenler, çalışma ve oturma izinleri hala geçerliyken işverenlerini değiştirebilirler. Koşullar yerine getirildiği sürece, yüksek nitelikli göçmenler işverenlerini değiştirip başka bir pozisyona geçseler bile çalışma ve oturma izinleri geçerliliğini korumaya devam eder.

“Yüksek Nitelikli Göçmen” artık eski işvereni ile çalışmıyorsa işvereninin bu değişikliği Hollanda Göç ve Vatandaşlık İdaresi’ne (IND) bildirmesi gerekmektedir. Eğer kişi Hollanda’da başka bir iş bulursa, yeni işverenin dört (4) hafta içinde kendisini IND’ye bildirmesi gerekmektedir. Bahse konu bildirim sonrasında IND, gerekli koşulların yerine getirilip getirilmediğini kontrol edecektir.

Yeni işvereninin “Yüksek Nitelikli Göçmen” için %30 kuralına yeniden başvurması gerekmektedir. Yani; “kişinin eski işvereninin başvurduğu %30 kuralı yeni işveren için geçerli olmayacaktır. Ancak; %30 kuralının geçerliliğini koruyabilmesi için, kişinin eski işverenin yanından ayrıldıktan üç (3) ay sonra yeni bir işveren ile çalışmaya başlaması gerekmektedir.

Bununla birlikte; Kişi’nin iş sözleşmesi işveren tarafından sözleşme bitim tarihinden önce sona erdirilmek istenirse, IND, bu kişite kendisine yeni bir iş ve işveren bulmak için üç (3) ay süre verir. Ancak; buradaki üç (3) aylık iş arama izninin kişinin oturma ve çalışma iznindeki süre ile sınırlı olduğunu unutmamak gerekir. Eğer, kişinin oturma ve çalışma izninin bitimine üç (3) aydan daha az bir süre var ise bu kişi bahse konu süre kadar Hollanda’da iş arayabilmektedir. Nitelikli Göçmen, bu süre içerisinde kendisine iş bulamaz ise ülkeden ayrılmak durumunda kalmaktadır

yüksek nitelikli göçmen highly skilled migrant iş değiştirme sözleşme

deneme

Copyright © 2024 Tüm Hakları Saklıdır. DYC Legal Consultancy

dycRGBweb beyaz