İçeriğe geç
tanima tenfiz yurt dışı


Yurt Dışı Tanıma ve Tenfiz DavalarıTanıma ve Tenfiz Yurt Dışı

Tanıma ve Tenfiz örnekleri:

Yurt dışında boşandım ama Türkiye’de evli görünüyorum.

Hollanda’da boşandım Türkiye’de geçerli değilmiş.

Almanya’da evlendim, Hollanda’da boşandım, Türkiye’de tekrar evlenmek istiyorum, evlenme ve boşanma işlemlerimin hiçbirisi Türkiye’de geçerli değilmiş.

Sizlerin de yukarıdaki gibi veya bunlara benzer sıkıntılarınız varsa aşağıdaki makalede bu sorularınıza cevap bulacaksınız.

Öncelikle altını çizerek belirtmek gerekir ki, yabancı ülke mahkemelerinde verilen kararlar, kendiliğinden Türkiye’de geçerli olmaz. Yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de geçerli olmasını sağlamak için Türkiye’de tanıma tenfiz davası açılması gereklidir.

Örneğin; yabancı ülkede verilen boşanma kararı, Türkiye’de tanıma tenfiz davası açılarak geçerli hale getirilmedikçe ilgili resmi makamlarca işleme alınmayacak ve taraflar Türkiye’deki nüfus kayıtlarında hâlâ evli olarak gözükmeye devam edeceklerdir.

Yine benzer şekilde, yabancı ülkede yapılan bir evliliğin ve boşanmanın, Türkiye’de geçerli olabilmesi için öncelikle yabancı ülkede yapılan evlilik işleminin Türkiye’de bildirilmesi akabinde boşanma kararına ilişkin Türkiye’de tanıma ve tenfiz davasının açılması gerekmektedir. Böylece kişi, bundan sonra Türkiye’de bir evlilik yapmak istediği zaman herhangi bir engel ile karşı karşıya kalmayacaktır.

Yurt dışında verilen boşanma kararlarının Türkiye’de tanıma ve tenfiz işlemleri yapılmaz ise karşımıza ne gibi sorunlar çıkabilir?

Yurt dışında verilen boşanma kararlarının tanıma ve tenfiz işlemlerinin Türkiye’de yapılmaması durumunda kişiler halen birbirleri ile evli gözükmeye devam ettikleri için ileride birbirlerine mirasçı olabilmektedirler. İşbu durum, miras hukuku açısından istenmeyen sonuçlar doğurabilmektedir.

Yine yurt dışında verilen boşanma kararlarının tanıma ve tenfiz işlemlerinin Türkiye’de yapılmaması durumunda Türkiye’de halen evli gözüktüğünüz için tekrar evlenmezsiniz. İşbu durum da aile hukuku açısından istenmeyen sonuçlar doğurabilmektedir.

Tanıma ve tenfiz davaları için tarafların Türkiye’ye gelmelerine, davalara katılmalarına gerek var mı?

Tarafların tanıma tenfiz davaları için bizzat mahkemeye gelmeleri gerekli değildir.

Tanıma tenfiz davası hangi şehirde açılır?

Yabancı ülkede verilmiş boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve tenfizi için tarafların Türkiye’de ikametgahı var ise ilgili şehirde, Türkiye’de ikametgahı yok ise Ankara, İstanbul, İzmir mahkemelerinde dava açılması mümkündür.

DYC Hukuk ve Danışmanlık, aşağıdaki yöntemlerden herhangi birisi ile vekaletname çıkarıldığı takdirde tüm süreci sizin adınıza eksiksiz ve en hızlı şekilde çözüme kavuşturmaktadır.

  1. Taraflar yabancı bir ülkede ikamet ediyorlarsa ilgili ülkedeki en yakın Türk konsolosluklarından tanıma ve tenfiz için bir vekaletname çıkartabilirler.
  2. Taraflar yabancı bir ülkede ikamet ediyorlarsa bulundukları ülkedeki noter tarafından vekaletnameyi çıkartabilirler. Ancak ilgili vekaletname yabancı dilde olacağı için bahse konu vekaletnamenin tercüme edilmesi ve apostil yapılması gerekmektedir.
  3. Son olarak da taraflar Türkiye’de ikamet ediliyorlarsa vekalet çıkaracakları zaman ilgili vekaletnameyi Türkiye’deki noterlerde çıkartabilirler.

Tanıma ve tenfiz davalarında hangi belgeler gerekmektedir?

  • Yurtdışında Boşandığınıza Dair Mahkeme Kararı

Tanıma ve tenfiz davasında ihtiyaç duyulan belgelerden ilki, yabancı ülkede açılmış olan boşanma davasına ilişkin alınan mahkeme kararıdır. Bu kararın ıslak imzalı yani mühürlü-imzalı aslı gerekmektedir.

  • Boşanma Kararının Kesinleştiğine Dair Yazı

Yabancı ülkede verilen boşanma kararının kesinleşmiş olması gerekmektedir. Mahkemenin kararının kesinleşmiş olup olmadığı, yine kararın altına ilave olarak yazılan bir ek yazıyla tespit edilir. Tanıma tenfiz davası için zorunlu olan bu yazıya kesinleşme şerhi adı verilir.

Tanıma tenfiz davası yönünden mahkeme kararının verildiği değil, kesinleştiği tarih tarafların boşanmış kabul edildiği tarihtir. Bir yabancı mahkemenin henüz kesinleşmemiş kararının Türkiye’de tanıma tenfizi için dava açılamaz. Yani mahkeme kararının kesinleşmiş olması tanıma tenfiz davası için dava şartıdır.

  • Konsolosluktan Alınacak Apostil

Kesinleşmiş mahkeme kararının elde edilmesinden sonra izlenecek adım “apostil” adı verilen “onay” işlemidir. Kesinleşmiş bir boşanma kararının yetkili bir mahkeme tarafından verilmiş olduğu apostil ile tespit edilmesi gerekmektedir.

Apostil işlemi yabancı ülkedeki Türk Büyükelçiliği yahut Türk Konsolosluğu tarafından yapılmaktadır.

  • Boşanma Kararının Tercümesi

Türk Mahkemeleri’nde yargılama dili “Türkçe” olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle yurt dışındaki bir mahkemeden yabancı dilde elde edilmiş bir kararın Türk Mahkemeleri tarafından kabul edilmesi için Türk Dili’ne çevrilmiş olması gerekmektedir.

Bu nedenle yabancı mahkeme kararlarının apostil şerhi ile birlikte Noter onaylı olarak yeminli tercümanlara çevriltilmesi gerekmektedir.

DYC Hukuk ve Danışmanlık, iş ortağı yeminli tercümanlar ile yabancı mahkeme kararlarının Noter onaylı olarak Türkçe tercümelerinin yapılması konusuna sizlere en hızlı hizmeti sağlamaktadır.

Yurt Dışı Tanıma ve Tenfiz Davaları

tanıma ve tenfiz

Konuyla ilgili linkler:

deneme

Copyright © 2024 Tüm Hakları Saklıdır. DYC Legal Consultancy

error: İçerik korumalıdır.