İçeriğe geç
yurt dışı miras hollanda miras hukuku


Yurt Dışında Yaşayan Türk Vatandaşlarının Miras Hakları Nelerdir?Yurt Dışı Miras Nedir?

Yurt dışı miras konusunu bu makalemizde inceleyeceğiz. Yurt dışında yaşayan bir Türk vatandaşı veya mavi kart sahibi birisi vefat ettiği takdirde murisin mirasının nasıl paylaştırılacağı merak konusudur. Burada öncelikle altını çizmemiz gereken husus, murisin geride bıraktığı mallarının taşınır mal mı yoksa taşınmaz mal mı olduğu noktasıdır.

Zira; 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 20. Maddesi’nde mirasın, ölenin milli hukukuna tabi olduğu düzenlemiştir. Buna göre murisin Türkiye’de bulunan taşınmazları hakkında Türk hukuku uygulanacaktır.

Bu demektir ki; murisin Türkiye’de bulunan taşınmazlarına ilişkin pay talebi olan mirasçıların, Türk hukukuna göre muris ile arasındaki soybağını ispatlaması gerekmektedir. Soybağı “veraset ilamı” denilen bir belge ile ispatlanmaktadır. Mirasçılar, Türk mahkemelerinden usulüne uygun olan düzenlettirilen veraset ilamı ile murisin Türkiye’deki taşınmaz malları üzerinde hak iddia edebileceklerdir.

Versaet İlamı nereden alınmalıdır?

Veraset ilamının, mutlaka Türk mahkemelerinden alınması gerekmektedir. Zira; günümüzde her ne kadar Noterlikler tarafından da veraset ilamı düzenleniyor olsa da veraset ilamında eksik hususlar bulunabilmekte, bu nedenle Noterliklerden alınan veraset ilamı ile işlem yapılamamaktadır.

Bununla birlikte, murisin yabancı ülkede bulunan taşınmazlarına ilişkin pay talebi olan mirasçıların, ilgili ülkeden veraset ilamı talep etmeleri gerekmektedir. Mirasçıların, Türkiye’de ikamet etmeleri halinde ilgili ülkenin Türkiye’de bulunan konsolosluklarına veya temsilciliklerine başvuru yapmak gerekmektedir. İlgili ülkeden veraset ilamı temini sağlandıktan sonra, bahse konu ülkedeki resmi makamlar ile iletişime geçilerek, murisin yabancı ülkede bulunan taşınmazları için pay talebinin ileri sürülmesi gerekmektedir.

Son olarak murisin Türkiye’de veya yabancı bir ülkede bulunan taşınır mallarına (araba, banka hesaplarında bulunan paralar vb.) ve/veya para alacaklarına ilişkin pay talebi olan mirasçıların, Türk mahkemelerinden veraset ilamı alması, ilgili veraset ilamına Apostil şerhi yaptırılması ve yeminli tercümana noter onaylı şekilde tercüme ettirilmesi gerekmektedir. Veraset ilamı temin edildikten sonra, Türkiye’deki veya ilgili yabancı ülkedeki resmi makamlar ile iletişime geçilerek, murisin taşınır mallarına ve/veya para alacaklarına ilişkin pay talebinin ileri sürülmesi gerekmektedir.

DYC Hukuk ve Danışmanlık, tüm bu prosedürleri Avrupa’daki ve Türkiye’deki ofisleri ile sizin adınıza çözüme kavuşturmaktadır. Ayrıca talebiniz üzerine miras kalan mülkün yönetimi, gayrimenkulün satışı ve gayrimenkul satışından elde edilen paranın banka hesabınıza aktarılması vb. hizmetleri de sağlamaktadır.

Copyright © 2024 Tüm Hakları Saklıdır. DYC Legal Consultancy

error: İçerik korumalıdır.