İçeriğe geç


Araç Değer Kaybı: Yabancı Plakalı Aracın Perte Çıkması

Araç değer kaybı ve aracın perte çıkması: Yurt dışına kayıtlı ve Türkiye’de geçici olarak bulunan bir aracın, Türkiye’de bir trafik kazasına karışması neticesinde tam hasara uğraması yani perte çıkması halinde sürecin nasıl işleyeceği merak konusudur.  

Burada öncelikle yurt dışına kayıtlı ve Türkiye’de geçici olarak bulunan bir aracın, Türkiye’de bir trafik kazasına karışması neticesinde tam hasara uğraması ile ne kast edildiğinin üzerinde durmamız gerekmektedir.

Aracın hasara uğraması/perte çıkması ne anlama gelmektedir?

Tam hasara uğrayan araçlar, “pert araç” olarak adlandırılır ve “pert total” olarak da ifade edilir. Bunun anlamı, sigortalı bir aracın %70 veya bu orandan daha büyük bir kısmının hasar alması, esasen tamir giderlerinin sigorta değerine denk olmasıdır.

Bir diğer ifade ile trafik kazası sonunda tamamen kullanılmaz hale gelen ve eski duruma getirilmesi imkânsız olan araç tamamen yok olmuş sayılmaktadır. Bununla birlikte, eski duruma getirilmesi mümkün olmakla birlikte, tamir giderleri aracın sürüm değerinden çok ise sorumluluk açısından araç tamamen yok olmuş gibi değerlendirilmektedir.

Aracın hasara uğraması/perte çıkması halinde ne yapılır?

Yabancı plakalı araçlar, kaza sonucu pert olmuşsa, devlete terk edilmesi veya hasara uğrayan aracın yurt dışına çıkartılması gerekmektedir.

Yabancı plakalı araçlar, kaza sonucu pert olmuş ve yurt dışına çıkartılmak istenmiyorsa, yabancı plakalı araç sahibinin pert olan aracını belgeleriyle birlikte Gümrük Müdürlüğü’ne kesin olarak terk etmesi gerekmektedir. Buna ilişkin olarak Gümrük Müdürlüğü’ne aracın terk edilmesi için dilekçe verilmesi gerekir.

Gümrük Müdürlüğü’ne terk edilmek istenen aracın gümrük idaresine getirilmesi durumunda, gümrük idaresi tarafından heyet oluşturulmakta ve oluşturulan heyet marifetiyle aracın tam tespiti yapılmaktadır. Gümrük Müdürlüğü’ne terk edilmek istenen aracın gümrük idaresine getirilmesinin mümkün olmaması durumunda ise olay yerinde, olay yerine en yakın gümrük idaresince görevlendirilecek heyet tarafından araç hasar tespiti yapılmaktadır.

DYC Hukuk ve Danışmanlık, aracınızda meydana gelen araç değer kaybının en doğru şekilde tespit edilebilmesi için alanında uzman ve sigorta tahkim komisyonu ile mahkemelerde bilirkişilik yapan eksperler ile birlikte çalışmaktadır.

araç değer kaybı yabancı plaka pert

Aracın yurt dışına çıkartılması nasıl yapılır?

Hasara uğrayan aracın yurt dışına çıkartılabilmesi içinaracın bir gümrük idaresine tesliminden ve heyet tarafından ayniyat tespiti yapıldıktan sonra aracın yurt dışına çıkışının uygun bulunması ve buna ilişkin izin verilmesi gerekmektedir.

Ancak, kaza geçirdiği emniyet, jandarma birimlerince düzenlenen tutanaklardan veya yetkili sigorta şirketlerinin eksperlerince düzenlenecek ekspertiz raporlarından anlaşılan araçların sahipleri, araçlarını gümrük idaresinin iznine ihtiyaç duymaksızın herhangi bir tamirhaneye bırakabilmektedir. Akabinde bu hususun kaza tarihinden itibaren 10 gün içerisinde, taşıtın tamiri için bırakıldığı yere en yakın gümrük idaresine bildirilmesi gerekmektedir.

İlgili gümrük idaresi, aracın tamirini takiben, aracın yurtta kalma süresini göz önünde bulundurarak, taşıtın yurt dışı edilmesini sağlamaktadır. Tamir işleminin aracın yurtta kalma süresinden sonraki bir tarihe uzaması halinde ise bu husus gümrük idaresince yerinde tespit edilerek tutanağa bağlanmakta ve tamir sonucunda taşıtın gümrük denetimine alınması suretiyle transit rejim hükümleri çerçevesinde yurt dışı edilmesi sağlanmaktadır.

Araç sahibinin hakları nelerdir?

Yurt dışına kayıtlı ama Türkiye’ye geçici olarak gelen Türkler, eğer Türkiye’de kaza olmasa idi izin bitiminde aracıyla birlikte yurt dışına döneceğinden, Türkiye’de uğradıkların gerçek zarar miktarını talep etme hakkına sahiplerdir.

Bahse konu zarar miktarının Euro veya USD cinsinden ödenmesi talep edilebileceği gibi fiili ödeme günündeki rayice göre Türk parası olarak da ödenmesini talep edebilmektedir. Çünkü, oluşan zararın yabancı para üzerinden ödenmesine engel emredici ve yasaklayıcı bir hüküm bulunmamaktadır. Tazminatın amacı, zarar gören kişinin gerçek zararını karşılamaktır. Zarar, zarar gören açısından zarar hangi para birimine göre doğmuşsa, o para biriminin tazminat olarak talep edilebilmektedir.

Yurt dışına kayıtlı ve Türkiye’de geçici olarak bulunan bir aracın, Türkiye’de bir trafik kazasına karışması neticesinde tam hasara uğraması yani perte çıkması halinde, aynı nitelikte yeni bir araç alınması için gerekli mahrum kalınan zarar talep edilebilmektedir. Pert olan araçta ayrıca değer kaybı zararı talep edilememektedir.

DYC Hukuk ve Danışmanlık, aracınızın perte çıkması halindeki süreci en doğru şekilde yürütebilmek için alanında uzman ve sigorta tahkim komisyonu ile mahkemelerde bilirkişilik yapan eksperler ile birlikte çalışmaktadır.

DYC Hukuk ve Danışmanlık, şeffaf çalışma metodolojisi ile dosyanızı oluşturduktan sonra bir örneğini sizinle paylaşmakta ve dosyanızla ilgili gerçekleştirilen bütün işlemlerden başvurucu süreciniz tamamlanana kadar sizi haberdar etmektedir.

yabancı plakalı araç kazası, yabancı plakalı araçların kazaya karışması, yabancı plakalı araç değer kaybı, türkiye’de kaza yapan yabancı plakalı araç, yabancı plakalı araç aracıma çarptı, türkiye motorlu taşıt bürosu değer kaybı

Copyright © 2024 Tüm Hakları Saklıdır. DYC Legal Consultancy

dycRGBweb beyaz
error: İçerik korumalıdır.