İçeriğe geç
adk1sd


Araç Değer Kaybı: Yabancı Plakalı Araç Mağdur, TR Plakalı Araç Kusurluysa

Yabancı plakalı bir aracın Türkiye’de trafik kazasına karışması neticesinde araç değer kaybı tazminatı nasıl talep edilir?

Yabancı plakalı araçlarda araç değer kaybı tazminatı nasıl alınır? Yurt dışına kayıtlı ve Türkiye’de geçici olarak bulunan bir aracın, Türkiye’de bir trafik kazasına karışması neticesinde araç değer kaybı tazminatının nasıl talep edilebileceği merak konusudur. Burada detaylı olarak ele almamız gereken iki husus bulunmaktadır. Bunlar:

  1. Trafik kazası neticesinde yabancı plakalı aracın araç değer kaybı tazminatına hak kazanması
  2. Trafik kazası neticesinde TR plakalı aracın araç değer kaybı tazminatına hak kazanması

Trafik kazası neticesinde yabancı plakalı aracın araç değer kaybı tazminatına hak kazanması

Yabancı plakalı aracın uğramış olduğu araç değer kaybı tazminatı nedir ve nasıl hesaplanır?

Yurt dışına kayıtlı ve Türkiye’de geçici olarak bulunan bir araç, Türkiye’de bir trafik kazasına karışmışsa ve işbu kazanın meydana gelmesinde TR plakalı araç sahibi kusurlu ise yabancı plakalı araç sahibinin araç değer kaybı tazminatı talep etme hakkı bulunmaktadır.

Yabancı plakalı aracın değer kaybı, aracın trafik kazası sonucu hasarlanıp onarılmasından sonraki değeri ile hiç hasarlanmamış haldeki değeri arasındaki farka dair olup; aracın kaza tarihinden önceki 2. el satış değerinin tespiti ile aracın tamir edildikten sonraki 2. el satış değerinin tespiti ve arasındaki fark göz önüne alınmaktadır.

Yani, kaza tarihi itibariyle aracın kayıtlı olduğu ülke piyasasındaki 2. el piyasa rayiç değeri (hasarsız haliyle) ile aracın hasarı onarıldıktan sonraki haline göre aracın kayıtlı olduğu ülke piyasasındaki 2. el piyasa değeri arasındaki fark değer kaybı olarak kabul edilmektedir.

Burada, yabancı plakalı aracın, aynı zarar için aldığı başka ödeme alıp almadığı da önem taşımaktadır. Şöyle ki; yabancı plakalı araç sahibinin, aracında meydana gelen hasar için, o ülkedeki sigorta şirketinden ödeme almış olması halinde, işbu bedel dikkate alınmakta ve araç değer kaybı tazminatı belirlenmektedir.

DYC Hukuk ve Danışmanlık, aracınızda meydana gelen araç değer kaybının en doğru şekilde tespit edilebilmesi için alanında uzman ve sigorta tahkim komisyonu ile mahkemelerde bilirkişilik yapan eksperler ile birlikte çalışmaktadır.

araç değer kaybı tr plakalı araç kusurluysa

Yabancı plakalı araç sahibi, uğramış olduğu araç değer kaybı tazminatını kimden ve/veya kimlerden talep edebilir?

Yurt dışına kayıtlı ve Türkiye’de geçici olarak bulunan bir araç, Türkiye’de bir trafik kazasına karışması neticesinde hak kazanmış olduğu araç değer kaybı tazminatı, kusurlu aracın trafik sigortasından, kusurlu aracın ruhsat sahibinden ve kusur aracın sürücüsünden talep edebilmektedir. Uygulamada genellikle araç değer kaybı tazminatı, kusurlu aracın trafik sigortası tarafından hak sahiplerine ödenmekte olup; trafik sigorta poliçe limitinin üzerinde bir araç değer kaybı tazminatının bulunması halinde bakiye araç değer kaybı tazminatı, kusurlu aracın ruhsat sahibinden ve/veya kusurlu aracın sürücüsünden talep edilmektedir.

Yabancı plakalı bir aracın Türkiye’de trafik kazasına karışması neticesinde araç nerede tamir edilmektedir?

Yurt dışına kayıtlı ve Türkiye’de geçici olarak bulunan bir aracın Türkiye’de trafik kazasına karışmış olması nedeni ile uğramış olduğu hasarın Türkiye’de onarılması zorunlu değildir. Burada, yabancı plakalı araç sahibinin, aracını Türkiye’de veya ikamet ettiği ülkede tamir ettirmek konusunda seçimlik hakkı bulunmaktadır. Araç sahibinin bu seçimlik hakkını ikamet ettiği ülkede tamir ettirme yönünde kullanması durumunda, yurt dışı tamirine dair gerçek hasar bedelinin tespit edilerek bu bedelin tazminine karar verilmektedir. Tamir masrafları, taşıtın rizikonun gerçekleştiği tarihteki değerini aşar ya da taşıt onarım kabul etmez ise taşıt tam hasara uğramış sayılmaktadır.

Yabancı plakalı bir aracın Türkiye’de trafik kazasına karışması neticesinde araç değer kaybı tazminatı ne kadar sürede talep edilmelidir?

Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine dair talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak 2 yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak 10 yıl içinde zamanaşımına uğrar.

Yabancı plakalı bir aracın Türkiye’de trafik kazasına karışması neticesinde araç değer kaybı tazminatı prosedürü nasıl ilerlemektedir?

Yabancı plakalı araç sahibi, Türkiye’de karışmış olduğu trafik kazası neticesinde aracında meydana gelen araç değer kaybı tazminatını iki yol ile talep edebilmektedir. Bunlardan ilki Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurulması diğeri ise dava açılmasıdır. Ancak; dava açmadan ya da Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurmadan önce mutlaka sigorta şirketine yazılı başvuru yapılması gerekmektedir. Sigorta şirketi, araç sahibinin talebine olumsuz cevap vermişse veya 15 gün içerisinde cevap vermemişse veya araç değer kaybı tazminatına ilişkin eksik bir ödeme yapmış ise dava açılabileceği gibi Sigorta Tahkim Komisyonu’na da başvuru yapılabilir.

Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurunun maliyeti nedir?

Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru maliyeti 2022 yılı için aşağıdaki gibidir:

Uyuşmazlığa Konu MiktarBaşvuru Ücreti
0 –  5.000-TL150
5.001 – 10.000-TL350
10.001 – 30.000-TL500
30001- ….Uyuşmazlık tutarının %1,5’u ( En az 500 TL olmak üzere)

Dava yoluna başvurunun maliyeti nedir?

Başvuru harcı, dosya gideri, peşin harç, tebligat gideri, vekalet suret harcı, bilirkişi ücreti, keşif gideri, tanık gideri olmak üzere en az toplam 2.000,00-TL’dir.

Araç değer kaybı davalarında görevli mahkeme neresidir?

Davalı, sigorta şirketi, zorunlu mali sorumluluk sigortacısı olduğundan, sigorta hukuku ve zorunlu sorumluluk sigortası 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlendiğinden, Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen hususlardan olması nedeniyle dava ticari dava olup Asliye Ticaret Mahkemesi görev alanı içinde bulunmaktadır.

Araç değer kaybı davalarında yetkili mahkeme neresidir?

Sigorta şirketinin ticari merkez veya şubesinin veya sigorta sözleşmesini yapan acentenin bulunduğu yer mahkemelerinden birinde açılabileceği gibi, kazanın meydana geldiği yer mahkemesinde ya da araç sahibinin Türkiye’deki ikametgahının bulunduğu mahkemede açılabilir.

Araç değer kaybı uyuşmazlıklarında karar süresi nedir?

Geçici olarak Türkiye’de bulunan yurt dışında kayıtlı araçta trafik kazası neticesinde oluşan hasar davaları mahkemede açılırsa, ortalama olarak 1 yıl ile 2 yıl arasında sonuçlanmakta olup, Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurulursa 3-6 ay içinde sonuçlanmaktadır.

DYC Hukuk ve Danışmanlık, aracınızda meydana gelen araç değer kaybının en doğru şekilde tespit edilebilmesi için alanında uzman ve sigorta tahkim komisyonu ile mahkemelerde bilirkişilik yapan eksperler ile birlikte çalışmaktadır.

DYC Hukuk ve Danışmanlık, şeffaf çalışma metodolojisi ile dosyanızı oluşturduktan sonra bir örneğini sizinle paylaşmakta ve dosyanızla ilgili gerçekleştirilen bütün işlemlerden başvurucu süreciniz tamamlanana kadar sizi haberdar etmektedir.

yabancı plakalı araç kazası, yabancı plakalı araçların kazaya karışması, yabancı plakalı araç değer kaybı, türkiye’de kaza yapan yabancı plakalı araç, yabancı plakalı araç aracıma çarptı, türkiye motorlu taşıt bürosu değer kaybı

Copyright © 2024 Tüm Hakları Saklıdır. DYC Legal Consultancy

dycRGBweb beyaz