İçeriğe geç
hollanda iş sözleşmeleri


Hollanda İş Sözleşmesi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hollanda’da belirli süreli iş sözleşmeleri üç ayrı aşamada farklı düzeylerde iş güvencesi sağlar; Phase A’da işveren feshetme özgürlüğüne sahipken Phase B’de fesih nedeni gereklidir ve kıdem tazminatı hakkı vardır, Phase C’de ise daha yüksek bir iş güvencesi sağlanır.Hollanda İş Sözleşmesi Rehberi

Hollanda’da belirli süreli sözleşmeler “Phase A”, “Phase B” ve “Phase C” olarak üçe ayrılmaktadır. Bu sözleşmeler, çalışanlara farklı düzeylerde iş güvencesi sağlamaktadır.

“Phase A”, belirli süreli bir sözleşmenin ilk aşamasıdır ve en fazla 52 hafta (bir yıl) süre ile yapılmaktadır. Bu aşamada, işveren herhangi bir neden göstermeksizin sözleşmeyi her zaman feshedebilir ve kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğü yoktur. Ancak işçi, her zaman ihbar süresiyle sözleşmeyi feshedebilir.

“Phase A”nın tamamlanmasından sonra, çalışan “Phase B”ye geçebilir ve bu aşama en fazla üç (3) yıl sürmektedir. Bu aşamada, işverenin sözleşmeyi feshetmesi durumunda işçi fesih bildirimi ve kıdem tazminatı hakkına sahiptir. “Phase B” ile çalışan daha yüksek bir iş güvenliği seviyesine sahip olur ve işveren, sözleşmeyi feshetmek için geçerli bir neden göstermek zorundadır.

“Phase C”, son aşamasıdır ve genellikle “Phase A” ve “Phase B”nin tamamlanmasından sonra teklif edilir. Bu sözleşme ile çalışana daha yüksek bir iş güvencesi sağlanmaktadır. “Phase C”de çalışan, fesih bildirimi ve kıdem tazminatı hakkına sahiptir ve işveren sözleşmeyi feshetmek için güçlü bir neden göstermek zorundadır.

hollanda işçi hakları vast contract tijdelijk contract phase
  • Aynı işverenden üçten fazla geçici sözleşme aldıysa,
  • Üçten fazla geçici sözleşme, ardışık işverenlerden aynı tür iş için alındıysa (Örneğin, bir çalışan önce bir istihdam bürosu aracılığıyla çalışmış ve daha sonra işveren nezdinde doğrudan istihdam edilmişse. Bu durumun sizin durumunuza uygulanıp uygulanmadığını öğrenmek için, bizden ücretsiz destek alabilirsiniz)
  • Sözleşmeler arasındaki ara (mola) en fazla altı aydır. Yalnızca mevsimlik işle sınırlı olmayan, yılın en fazla dokuz ayında yapılabilecek geçici geri dönüşlü işler için sözleşmeler arasında en fazla üç ay olabilir (Bu madde toplu iş sözleşmesi’nde (CAO) belirtilmelidir)
  • Toplu iş sözleşmesi’nde (CAO) başka şartlar belirtilmemişse. (TİS’teki anlaşmalar önceliklidir)

DYC Legal Consultancy olarak, Hollanda Kanunları kapsamındaki sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi ve bu konu ile ilgili sorun yaşayan expat müvekkillerimizin işbu sorunlarının çözüme kavuşturulması konusunda hukuki destek sağlamaktayız.


hollanmda kalıcı geçici işçi sözleşmesi

Açıkça görüldüğü üzere, Hollanda’da iş sözleşmeleri bir dizi yasal gereklilik ve yükümlülüğe tabidir ve herhangi bir sözleşme imzalamadan önce uzman avukattan hukuki danışmanlık almak önem arz etmektedir. Nitelikli bir avukattan hukuki danışmanlık almak, sözleşmelerin sonuçlarını tam olarak anladığınızdan emin olmanıza yardımcı olur.


DYC Legal Consultancy olarak, Hollanda Kanunları kapsamındaki sözleşmelerinin hazırlanması, incelenmesi ve bu konu ile ilgili sorun yaşayan expat müvekkillerimizin işbu sorunlarının çözüme kavuşturulması konusunda hukuki destek sağlamaktayız.


iş sözleşmesi hollanda phase a phase b phase c

Hollanda işçi sendikaları, Hollanda iş hukuku avukatı, Hollanda iş ilişkileri, işe alım prosedürleri, işveren iş sözleşmesi, işçi iş sözleşmesi, işveren hakları ve yüiş hukuku danışmanı Hollanda, Hollanda iş sözleşmesi örnekleri, iş hukuku ihlalleri, işçi tazminatı Hollanda. İş hukuku, işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen ve çalışma hayatını dengelemeyi amaçlayan önemli bir hukuk dalıdır. İş hukuku, işçilerin haklarını ve korunmasını, işverenlerin ise yükümlülüklerini belirleyen yasalar ve yönetmelikler üzerine kurulmuştur. Bu düzenlemeler, işçi ve işveren arasında adil ve dürüst bir ilişki sağlamayı, iş gücü piyasasındaki istikrarı ve güveni güçlendirmeyi hedefler.

Copyright © 2024 Tüm Hakları Saklıdır. DYC Legal Consultancy

dycRGBweb beyaz
error: İçerik korumalıdır.